Tiếng Anh: LittleSEED – GrapeSEED

Chương trình LittleSEED, một thành viên của gia đình GrapeSEED sẽ giúp trẻ ở độ tuổi lên 3 có những tiếp xúc đầu tiên với tiếng Anh. Chương trình này sẽ rất có ích cho trẻ trong hành trình học tiếng Anh thông qua việc được học những âm, từ vựng và các diễn đạt ngôn ngữ giao tiếp quan trọng nhất.

Chương trình GrapeSEED tập trung vào phát triển kỹ năng nghe và nói nhằm tạo nền tảng cho quá trình giao tiếp. Học sinh cũng sẽ có cơ hội được học các kỹ năng đọc và viết tương ứng với từng giao đoạn phát triển thích hợp.

GrapeSEED – Học tự nhiên như học tiếng Việt

Giải pháp học tiếng Anh toàn diện cho trẻ em từ 4 đến 12 tuổi.

Trẻ học GrapeSEED có cơ hội trải nghiệm môi trường học 100% bằng tiếng Anh, trẻ được phát triển khả năng nói lưu loát, thành thạo. Đồng thời trẻ được cung cấp các kỹ năng cần thiết để xây dựng khả năng đọc và viết.

Chương trình học giúp trẻ phát triển không ngừng: xây dựng khả năng thành thạo ngôn ngữ cho trẻ thông qua hướng tiếp cận đa giác quan từ đó trẻ sẽ tham gia học một cách thích thú.

Chương trình học của GrapeSEED bao gồm 40 bài (Unit), sử dụng khối lượng đa dạng các công cụ giảng dạy, sử dụng phương pháp tương tác giữa giáo viên và học sinh: giáo viên sử dụng các công cụ giảng dạy một cách khéo léo, bao gồm các thẻ giảng dạy, thẻ từ vựng bằng hình ảnh, thẻ đánh vần, DVD và CD. Sức mạnh của GrapeSEED nằm ở tần suất tắm trong môi trường tiếng , ôn tập và củng cố một cách có hệ thống toàn diện được xây dựng để bảo đảm thành công cho mỗi học sinh.

GrapeSEED trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để giao tiếp thông thạo – bao gồm hiểu, nói, đọc và viết.