Tầm nhìn – Sứ mệnh

TẦM NHÌN

Mầm non Sao Vui phấn đấu trở thành môi trường giáo dục chuẩn Montessori theo đúng tinh thần và triết lý giáo dục của người sáng lập – Bà Maria Montessori.

SỨ MỆNH

Mầm non Sao vui Montessori hỗ trợ sự phát triển tự nhiên của trẻ một cách tối ưu, giúp trẻ trở thành những em bé hạnh phúc có khả năng kiến tạo nền hòa bình cho thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường mầm non Sao Vui nơi trẻ được yêu thương và tôn trọng.

KHẨU HIỆU

Hãy thay đổi bản thân, tin tưởng vào khả năng của trẻ, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Mầm non Sao Vui chấp nhận sự duy nhất – tôn trọng sự phát triển theo nhịp độ riêng của từng cá nhân trẻ.