Thư ngỏ

HƠN 20 NĂM DẠY HỌC MẦM NON
VÀ SỰ CHUYỂN MÌNH CÙNG MONTESSORI

Hơn 20 năm trong nghề, thì có 10 năm trực tiếp là cô giáo đứng lớp và hơn 10 năm giữ vai trò thành lập, quản lý lèo lái con đò giáo dục mầm non Sao Vui theo đúng tinh thần học tập của người Việt từ xưa đến nay. Trường mầm non Sao Vui vẫn không ngừng học hỏi và tìm tòi những phương pháp giáo dục mới tối ưu hơn để có thể đưa vào dạy học tại trường. Dành thời gian và tâm huyết học tập hơn 1 năm trời và dựa vào những nghiên cứu của các nhà khoa học và sự thành công của phương pháp giáo dục Montessori trên thế giới hơn 150 năm qua, nhà trường đã quyết tâm đưa phương pháp giảng dạy này vào chương trình dạy học hiện tại. Quan sát các con trong môi trường Montessori thời gian qua, chúng tôi tin rằng lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn.