Skip to main content

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ TẠI
MẦM NON SAO VUI

PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ NÓI VÀ VIẾT MỘT CÁCH TỰ NHIÊN

Như chúng ta đã biết sự phát triển ngôn ngữ nói không phải là liên tục và mãi mãi ở trẻ, ngôn ngữ nói phát triển không theo một định dạng nhất định có thời kỳ phát triển đi lên đỉnh cao và có thời kỳ chững lại.

Chính vì thế chúng tôi đã chuẩn bị môi trường song ngữ và dành rất nhiều thời gian cho việc phát triển ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và ngôn ngữ đọc cho trẻ hàng ngày.

Chúng tôi chuẩn bị môi trường với đầy đủ các học cụ chuyên biệt để hỗ trợ trẻ. Thông qua các bài tập trong lĩnh vực thực tế cuộc sống, lĩnh vực cảm quan và lĩnh vực ngôn ngữ trẻ được làm giàu vốn từ vựng, được chuẩn bị gián tiếp cũng như sự chuẩn bị trực tiếp để đến 4- 4.5 tuổi trẻ có thể bùng nổ việc viết chữ và việc đọc sẽ đến với trẻ sau thời gian trẻ viết khoảng từ 5 đến 6 tháng.