Skip to main content

Trải nghiệm vườn gốm Lái Thiêu

Trải nghiệm vườn gốm Lái Thiêu

Với mong muốn giúp trẻ trường mầm non Sao Vui Montessori có cơ hội được trải nghiệm thực tế, khám phá cuộc sống, nâng cao hiểu biết về các nghề truyền thống của Việt Nam. Sáng nay, các bạn nhỏ trường Sao Vui cũng đã tìm hiểu quy trình làm gốm và trải nghiệm tự tay làm sản phẩm gốm “Vườn Nhà Gốm – Lái Thiêu Bình Dương”.

Hình ảnh sẽ được tiếp tục cập nhật trong những bài viết tiếp theo của nhà trường.