Skip to main content

❤❤❤ Ở SAO VUI MONTESSORI CÁC CON ĐƯỢC LÀM GÌ???

❤❤❤ Ở SAO VUI MONTESSORI CÁC CON ĐƯỢC LÀM GÌ???

🌵🌳🍀PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI là phương pháp giáo dục mang tính khoa học. Nền tảng của phương pháp giáo dục này là kiến thức về trẻ nhỏ và được xây dựng dựa trên quy luật những phát triển của cơ thể và tâm trí của đứa trẻ.

Tại Sao Vui Montessori chúng tôi có môi trường chuẩn bị tuyệt vời để hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện và chúng tôi có đội ngũ được đào tạo để có thể hiểu kiến thức về trẻ nhỏ, kết nối môi trường và trẻ, hiểu giáo dục chính là phương tiện hỗ trợ cuộc sống, bảo vệ cuộc sống theo quy luật phát triển của nó.

🧹🧺🪥🚪Đời sống thường nhật là một trong 4 lĩnh vực được chuẩn bị trong môi trường của chúng tôi – Sao Vui Montessori. Các hoạt động của đời sống thường nhật tái hiện lại những công việc đơn giản của cuộc sống tại nhà như: quét nhà, lau bụi, giặt khăn, rửa chén, cắm hoa… những hoạt động đời thường có mục đích này được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp, được chia thành nhiều cấp độ và bao gồm nhiều bước nhỏ, giúp trẻ thích nghi với cộng đồng, học cách tự chủ và bắt đầu nhìn nhận mình là một phần đóng góp cho xã hội, giúp hình thành kỹ năng sống, phát triển sự tập trung chú ý, phát triển ý chí, giúp trẻ độc lập chức năng sống trong giai đoạn phát triển thứ nhất từ 0-6 tuổi.

🎼🎸🌞Lĩnh vực cảm quan – lĩnh vực thứ hai trong môi trường Sao Vui Montessori. Các giác quan chính là phương tiện giúp trẻ nhận thức về môi trường và đây cũng chính là nền tảng xây dựng nên trí tuệ trẻ. Các học cụ trong lĩnh vực cảm quan hỗ trợ việc đánh thức các giác quan giúp cho giác quan của trẻ phát triển tinh tế hơn từ đó hình thành bên trong trẻ một cá thể thông minh và một thành viên xã hội biết trân trọng cuộc sống tự nhiên.

💌📔💥Ngôn ngữ là lĩnh vực thứ 3 trong môi trường Sao Vui Montessori. Bắt đầu là ngôn ngữ nói,tiếp theo là ngôn ngữ biểu tượng-ngôn ngữ viết và sau đó phát triển khả năng đọc ngôn ngữ viết của người khác. Ngôn ngữ là công cụ hỗ trợ giúp trẻ suy nghĩ và thể hiện suy nghĩ đó,đồng thời cũng hỗ trợ trí thông minh của trẻ. Ngôn ngữ là công cụ thiết lập và giữ gìn đời sống xã hội cho trẻ khả năng trở thành một thành viên của xã hội.

💎🧮📏Lĩnh vực toán học là lĩnh vực thứ 4 trong môi trường Sao Vui Montessori. Bà Maria Montessori rất quan tâm đến qua trình tiếp thu của trẻ, bà muốn quan sát cách trẻ tiếp thu qua các giai đoạn phát triển và bà nhận ra hình mẫu phát triển toán học của trẻ.Đầu tiên là sự chuẩn bị gián tiếp ,trí tuệ toán học của trẻ phải được phát triển dần dần,cần được nuôi dưỡng một cách gián tiếp. Sự chuẩn bị gián tiếp thông qua tất cả các hoạt động trong lĩnh vực đời sống thường nhật và cảm quan cùng với ngôn ngữ chuẩn xác đã giúp trẻ thu nhận các kiến thức vào trong vô thức và đến khoảnh khắc trẻ nói “con đã biết nó là cái gì rồi”,khoảnh khắc này diễn ra khi trẻ bắt đầu biết cách áp dụng các kiến thức. Trí tuệ toán học phải trải qua một quá trình phát triển rất dài. Và đây là lĩnh vực cuối cùng hướng dẫn cho trẻ trong ngôi nhà trẻ thơ Sao Vui Montessori.